.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการ ดร.สุพล  จอกทอง      ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 

 
 

   Home page 
General
 

วันศุกร์ที่ 8-1-2559

โีรงเรียนสุรนารีวืทยา ๒ ทำบุญตักบาตร จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ และงานวันเด็กปี ๒๕๕๙

News Knowledge.
 
วันครู2559 
      16-1-2559 ร่วมกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

แนะนำการใช้ข้อสอบออนไลน์5805 
      6-1-2558  ครูกลุ่มคอมพิวเตอร์เข้ารับการชี้แจงระบบข้อสอบออนไลน์ 5805 ที่ห้อง com4

ประชุมงานฝ่ายวิชาการ 
      5-1-2559 ประชุมงานฝ่ายวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รางวัลเหรียญทองกรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 
      มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกรีฑา สพม.เขต31 โดยได้รับเหรียญทอง ๒ เหรียญ เหรียญทองแดง ๑ เหรียญ

News archive
 
Image activity
 
29-30-12-2558 กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา
สอบ PRE-ONET ม.๓
18-8-2558 กีฬาสีวันแรก
ถวายพระพรวันแม่2558

เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ สิงคโปร์
 

นส.อรสา เที่ยงกระโทก


การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.๓๑
 

เหรียญทอง  (ตัวแทนของ สพม.๓๑)

๑.การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

๒. การขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

๓. จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 

 

 


โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สรน.๒ในวันที่ 10/7/2558
 

 


ทุนการศึกษา
 

 นางสาวนิภาวรรณ ครคง  ม.๔/๒ ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558 โดยครูภคหจิณจุฑา คมวิชายั่งยืน ครูที่ให้คำปรึกษาแนะแนว


คนเก่งในนามทีมชาติไทย
 

 

 
 
 
 
Febuary 2559
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 11 Febuary 2559
 
All online 2 People
IP number 54.146.211.211
You are visitor number 203,793
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071