.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการนายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 

 
 

   Home page 
General
 

11/8/2558 กิจกรรมวันแม่โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒

 

 

 

News Knowledge.
 
อบรมการวัด ประเมินผล 
      22-23/8/2558

ประเมินผลการอ่าน การเขียน คิดเลขคล่อง2558 
     

กีฬาคณะสี2558 
      18-20/8/2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จัดกิจกรรมกีฬาสี

ร่วมถวายพระพรวันแม่2558 
      13-8-2558  คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ที่ The mall

News archive
 
Image activity
 
18-8-2558 กีฬาสีวันแรก
ถวายพระพรวันแม่2558
11/8/58 รุ่นพี่แนะแนวการศึกษาต่อ มทส
วันเข้าพรรษา 2558

เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ สิงคโปร์
 

นส.อรสา เที่ยงกระโทก


โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สรน.๒ในวันที่ 10/7/2558
 

 

 
 
 
 
 
September 2558
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 2 September 2558
 
All online 1 People
IP number 23.22.250.113
You are visitor number 162,446
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071