.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการนายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 

 
 

   Home page 
General
 

30-9-2558 ร่วมกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

29-9-2558 โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีณบุรี ศึกษาดูงานการแก้ 0 ของโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

 

 คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 เลือกเมนูการให้บริการ /ดาวน์โหลด

 

 

 

News Knowledge.
 
อบรมการใช้ GSP 
      5-7 ตุลาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนร.ระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ดังรายชื่อ นายอนาวิล จงอุ้มกลาง ม.4/2 และอดีตศิษย์เก่า นายกริซเพชร กล่ำมะเริง นายปฏิพล คำภิเดช

Intensive School 
      5-10-2558 คณะกรรมการนิเทศ และติดตามโรงเรียนต้นแบบ พัฒนาอย่างเข้มข้น ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

คณะครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ ศึกษาดูงาน 
      29-9-2558 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีณบุรี ศึกษาดูงานระบบการปลอด O

เกษียณอายุราชการ 
      30-9-2558 เรือที่วางพาย

News archive
 
Image activity
 
18-8-2558 กีฬาสีวันแรก
ถวายพระพรวันแม่2558
11/8/58 รุ่นพี่แนะแนวการศึกษาต่อ มทส
วันเข้าพรรษา 2558

เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ สิงคโปร์
 

นส.อรสา เที่ยงกระโทก


โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สรน.๒ในวันที่ 10/7/2558
 

 

 
 
 
 
 
October 2558
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 13 October 2558
 
All online 1 People
IP number 54.242.129.193
You are visitor number 172,830
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071