.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการนายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 

 
 

   Home page 
General
 

9/6/2558การแข่งขันซีเกมส์ประเทศสิงคโปร์  ทัพนักกีฬาไทยเรือคายัคประเภทหญิง ระยะ 200 เมตร นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก ได้ 1เหรียญเงิน ด้วยเวลา 53.338 วินาที นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

ประกาศผลสอบคิดเลขคล่องระดับชั้น ม.๑ ปี๒๕๕๘ ไปที่เมนูการให้บริการ แล้วเลือก ดาวน์โหลด

News Knowledge.
 
ค่ายคุณธรรม 
      17-19/6/2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้าค่ายคุณธรรมที่วัดป่าสาลวัน

คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว 
      โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ กำลังทดลองใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดโทรศัพท์มือถือ โดยใช้สอบระบบข้อสอบออนไลน์5708 นำร่องโรงเรียนแรกในประเทศไทย

ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
     

ประเมินผลการคิดเลขคล่อง 
      โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ประเมินผลการคิดเลขคล่องระดับชั้น ม.๑

News archive
 
Image activity
 
สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
สอบLAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.2
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ สิงคโปร์
 

นส.อรสา เที่ยงกระโทก


การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64(9-11/12/2557)
 

 1. กลุ่มสาระภาษาไทย   การแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์   ครูผู้ดูแล นางสุนิศา พัตรภักดิ์ และนายมานะ เอื้อเฟื้อ

2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การแสดงวิทยาศาสตร์ (science show) ครูผู้ดูแล นางสมหวัง ไชยยศ นส.สุรางค์ นรโภค และนายแสงสรูย์ หว่างอากาศ

3. การงานอาชีพ  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6 และการแปรรูปอาหาร ม.4-6

ครูผู้ดูแล นส.ทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์ นายเกื้อ สิริการ นางอาภรรัตน์ สุมามาลย์ นางปริญยา ยงค์สูงเนิน นางธนาทิพย์ กระสันกลาง 

4. ขับร้องประสานเสียง  การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6 ครูผู้ดูแล นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ นายเชิด น้อยวิเศษ นายสมภพ ชาญสูงเนิน นางละออ แยบสูงเนิน นางพรพิศ บุตรรัตน์ นายทรงศักดิ์ วีระทวีมาศ


การแข่งขันเรือพายระดับชาติ Southeast Asian Canoe Sprint Championship 2014
 

 นส.อรสา เที่ยงกระโทก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายระดับชาติ Southeast Asian Canoe Sprint Championship 2014 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ในนามทีมชาติไทย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง (นักเรียนคนแรกของโรงเรียนสุรนารีวิทยา๒)

 
 
 
 
 
July 2558
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 July 2558
 
All online 1 People
IP number 54.162.93.137
You are visitor number 151,285
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071