.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการ ดร.สุพล  จอกทอง      ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 

 
 

   Home page 
General
 
Download File

วันศุกร์ที่ 8-1-2559

โีรงเรียนสุรนารีวืทยา ๒ ทำบุญตักบาตร จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ และงานวันเด็กปี ๒๕๕๙

News Knowledge.
 
แนะนำการใช้ข้อสอบออนไลน์5805 
      6-1-2558  ครูกลุ่มคอมพิวเตอร์เข้ารับการชี้แจงระบบข้อสอบออนไลน์ 5805 ที่ห้อง com4

ประชุมงานฝ่ายวิชาการ 
      5-1-2559 ประชุมงานฝ่ายวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รางวัลเหรียญทองกรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 
      มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกรีฑา สพม.เขต31 โดยได้รับเหรียญทอง ๒ เหรียญ เหรียญทองแดง ๑ เหรียญ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       เหรียญทองแดง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอนาวิล จงอุ้มกลาง นายชาคริต เศวตนลินทล ครูอภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุล ครูพรนิภา โภคสวัสดิ์

News archive
 
Image activity
 
29-30-12-2558 กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา
สอบ PRE-ONET ม.๓
18-8-2558 กีฬาสีวันแรก
ถวายพระพรวันแม่2558

เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ สิงคโปร์
 

นส.อรสา เที่ยงกระโทก


การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.๓๑
 

เหรียญทอง  (ตัวแทนของ สพม.๓๑)

๑.การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

๒. การขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

๓. จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 

 

 


โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สรน.๒ในวันที่ 10/7/2558
 

 


ทุนการศึกษา
 

 นางสาวนิภาวรรณ ครคง  ม.๔/๒ ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558 โดยครูภคหจิณจุฑา คมวิชายั่งยืน ครูที่ให้คำปรึกษาแนะแนว


คนเก่งในนามทีมชาติไทย
 

 

 
 
 
 
October 2559
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 October 2559
 
All online 1 People
IP number 54.197.114.10
You are visitor number 279,941
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071