.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการนายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
   Home page 
General
 

คะแนนผลการสอบlas โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2 เลือกเมนูการให้บริการ/ดาวน์โหลด 

News releases
 
การประชุมปฏิบัติการนิเทศภายใน สพม.๓๑ 
      วันที่ 24-25/7/2557 การประชุมปฏิบัติการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สพม.๓๑  และสังเกตการสอนครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ 
      โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ วันพุธที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ ได้จัดนักเรี
ติดตามประเมินผล 
      กลุ่มศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุรนารีวิทยา นิเทศ ติดตาม และประเมินผล Big Five Learning โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ในวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
      นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 10-7-2557 ณ วัดต่างตา วัดหนองกระทุ่ม  วัดท่าตะโก  วัดหนองหญ้างาม ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่ facebook/nipon limpongsa และ facebook/รอบรั้
News archive
News Knowledge.
 
สอบ LAS ปีการศึกษา 2556 
      สพม.เขต31 ได้มีการสอบLAS ปีการศึกษา2556 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 โดยโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้ดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 11-21 ก.พ.2557

ทดสอบข้อสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6กลุ่มตัวอย่างในการ tryout ข้อสอบLAS โดยใช้ระบบ E-TESTING ด้วยข้อสอบออนไลน์5701 ในปีการศึกษา2556 โดยมีโรงเรียนนำร่องดังนี้ 1. ข้อสอบ LAS ม.2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิ

 
Image activity
 
รวมพลังคืนความสุข
การนิเทศภายในสพม.๓๑ และสังเกตการสอนครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
การเรียนการสอนเน้นกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน
opensource 7-7-2557 at sabai hotel

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒  กลุ่มศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุรนารีวิทยา  รอรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล Big Five Learning จากคณะกรรมการ ในระหว่างวันที่ 16 ก.ค.2557  โดยมีกรรมการนิเทศดังนี้ นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์  นายสมัคร ไวยขุนทด นายวินัย วิริยะประทีป นางพัชภัสสร เสนทับพระ  นายกฤตพล  ชุมสกุล  นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์


อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Thinking Ability Assessment
 

วันที่ 14-15 มิ.ย. 2557 คณะครูตัวแทนกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Thinking Ability Assessment ของครูผู้สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

1. นายศิริศักดิ์ ถวัลย์วีระวงศ์ 2. นส.กนิษฐา วีระกุล 3. นางดวงกมล เกิดทะเล 4. นส.นภาพร ช่วยโพธิ์กลาง 5. นางธนาทิพย์ กระสันกลาง 6. นายวิญญา นาใจรีบ 7.นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ 8.นายจารุภัทร ประเสริฐ

 
 
 
 
 
July 2557
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 July 2557
 
All online 1 People
IP number 54.226.148.122
You are visitor number 102,973
 

www.ipst.ac.th  สสวท

 www.opensource2day.com  ส่งเสริมความรู้โปรแกรมฟรีลิขสิทธิ์

www.youtube.com/watch การสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยครูนิพนธ์ ลิ้มพงษา

www.facebook.com/nipon.limpongsa

http://srn2.ac.th ม.สวนสุนันทา

www.facebook.com/pages/รอบรั้วสุรนารีวิทยา2/306394099505449

www.tkc.go.th/  โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้แห่งชาติ

 

 

 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071