.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการ ดร.สุพล  จอกทอง      ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 

 
 

   Home page 
General
 
Download File

วันศุกร์ที่ 8-1-2559

โีรงเรียนสุรนารีวืทยา ๒ ทำบุญตักบาตร จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ และงานวันเด็กปี ๒๕๕๙

News Knowledge.
 
 
Image activity
 
29-30-12-2558 กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา
สอบ PRE-ONET ม.๓
18-8-2558 กีฬาสีวันแรก
ถวายพระพรวันแม่2558

เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ สิงคโปร์
 

นส.อรสา เที่ยงกระโทก


การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.๓๑
 

เหรียญทอง  (ตัวแทนของ สพม.๓๑)

๑.การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

๒. การขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

๓. จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 

 

 


โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สรน.๒ในวันที่ 10/7/2558
 

 


นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น2558
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 นางสาวนิภาวรรณ ครคง  ม.๔/๒ ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558 โดยครูภคหจิณจุฑา คมวิชายั่งยืน ครูที่ให้คำปรึกษาแนะแนว


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

 
 
 
 
Febuary 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 Febuary 2560
 
All online 1 People
IP number 50.16.79.246
You are visitor number 305,193