.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการนายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
   Home page 
General
 

 ยินดีต้อนรับคณะครู อาจารย์ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนปิยชาติ จ.นครนายกในวันที่ 8 พ.ค.2557

 

 

News releases
 
สอบคัดเลือกเข้าม.1,4 รอบที่สอง 
      โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สอบคัดเลือกเข้าระดับชั้น ม.1,4 รอบที่สองด้วยระบบข้อสอบออนไลน์5701
สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
      วันเสาร์ที่ 29-30 มีนาคม 2557 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โดยใช้ระบบ e-Testing ข้อสอบออนไลน์เคลื่อนที่ 5701 โดยสอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดูภา
google application for education 
      วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ครูวุฒิรัชเศรษฐ์ นครสันติภาพ  ครูนิพนธ์ ลิ้มพงษา และครูธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง  เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ google ที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
สพม.เขต18 ศึกษาดูงาน 
      วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557  สพม.เขต 18 จังหวัดระยอง และชลบุรี มาศึกษาดูงาน E-Testing ระบบข้อสอบออนไลน์ 5701 ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่ facebook/nipon limpongsa และ facebook/รอบรั้วสุรนารีวิทยา2
News archive
News Knowledge.
 
สอบ LAS ปีการศึกษา 2556 
      สพม.เขต31 ได้มีการสอบLAS ปีการศึกษา2556 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 โดยโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้ดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 11-21 ก.พ.2557

ทดสอบข้อสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6กลุ่มตัวอย่างในการ tryout ข้อสอบLAS โดยใช้ระบบ E-TESTING ด้วยข้อสอบออนไลน์5701 ในปีการศึกษา2556 โดยมีโรงเรียนนำร่องดังนี้ 1. ข้อสอบ LAS ม.2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิ

Big Five Learning 
      โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้นำหลักการเรียนการสอนเข้าสู่กระบวนการ big five learning ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดยครูนิพนธ์ ลิ้มพงษา  และรายวิชาดนตรีศึกษา สอนโดยครูพรศักดิ์ ฉุยจอหอ  ซึ่งได้นำเสนอรูปแบบการสอนครั้งที่ 1ในวันที่ 3 สิงหาคม ที่โร

News archive
 
Image activity
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5-12-2556
การประชุมจัดทำแบบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่(LAS) เพื่อพัฒนาระบบการสอบโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ในวันที่ 12-11-2556 ณ สพม.เขต31 ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook/nipon limpongsa
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2ได้รับการเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 2/11/2556
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556

รางวัลนักกีฬาเรือพายระดับประเทศ
 


นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสุรนารีวิทยา2
 

 
 
 
 
 
April 2557
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 April 2557
 
All online 1 People
IP number 54.211.190.232
You are visitor number 88,301
 

www.ipst.ac.th  สสวท

 www.opensource2day.com  ส่งเสริมความรู้โปรแกรมฟรีลิขสิทธิ์

www.youtube.com/watch การสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยครูนิพนธ์ ลิ้มพงษา

www.facebook.com/nipon.limpongsa

http://srn2.ac.th ม.สวนสุนันทา

www.facebook.com/pages/รอบรั้วสุรนารีวิทยา2/306394099505449

www.tkc.go.th/  โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้แห่งชาติ

 

 

 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071