จุดให้บริการ WI-FI
อาคาร 1

ชั้น 2
Science 1,Science 2,Science 3,Science 4

ชั้น 3
Science 5,Science 6,Science 7,Science 8

ชั้น 4
Math 1,Math 2,Math 3,Math 4
อาคาร 2

ชั้น 2
Social 1,Social 2,Social 3,Social 4

ชั้น 3
Thai 1,Thai 2,Thai 3,Thai 4

ชั้น 4
Eng 1,Eng 2,Eng 3,Eng 4
อาคาร 3
แผนผังจุดให้บริการ Wi-Fi อาคาร 3 แยกตามชั้น
 
ชั้น 4 Srisura41 Srisura 42 Srisura43 Srisura44
ชั้น 3 Srisura31 Srisura32 Srisura33 Srisura34
ชั้น 2 Srisura21 Srisura 22 Srisura23 Srisura24
ชั้น 1 AIS super Wi-Fi    AIS super Wi-Fi  AIS super Wi-Fi 
 
โดมอเนกประสงค์
ชื่อ Wi-Fi : Google Dome
อุทยานรักการอ่าน
ชื่อ Wi-Fi
Google-Park 1
Google-Park 2
Google-Park 3
Google-Park 4

วิธีใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
 คำแนะนำ 

1. ทำการเชื่อมสัญญาณไวไฟ ตามจุดให้บริการด้านบน

2. เมื่อเชื่อต่อ Hotspot หากไม่แสดงหน้า Login ให้พิมพ์ 
 google.co.th หรือเลขไอพี  8.8.8.8

3. ป้อน Username และ Passowrd ที่ได้รับจากโรงเรียน แล้วกด Login

4. เมื่อเลิกใช้งานให้พิมพ์ 
192.168.80.1 หรือพิมพ์ logout.wifi แล้วคลิกปุ่ม    หยุดใช้งาน